Image Alt

Articol

   Stiri    Modelul de îngrijiri în ambulatoriu – momentul schimbării

Modelul de îngrijiri în ambulatoriu – momentul schimbării

Fundația Romanian Angel Appeal, în colaborare cu Observatorul Român de Sănătate, a publicat în mai 2020 raportul “Reforma îngrijirilor în sistem ambulatoriu pentru pacienții cu tuberculoză din România” elaborat de Dr. Vlad Mixich, expert politici de sănătate, în cadrul grantului finanţat de Fondul Global de Luptă împotriva SIDA, tuberculozei şi malariei pentru perioada 2018 – 2021.

Raportul analizează modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienților cu tuberculoză aplicat în România prin comparaţie cu modelul de îngrijire TB centrată pe persoană, așa cum este propus în documentul publicat de Biroul Regional European al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), în 2017: „A people-centred model of tuberculosis care. A blueprint for Eastern European and Central Asian countries”.

În România, în prezent, modelul de îngrijire a pacienților cu tuberculoză are la bază metodologia de implementare a Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei (PN-TB) publicată în septembrie 2015, cu actualizările ulterioare. O evoluție foarte recentă este apariția metodologiei de implementare a Proiectului-Pilot privind modelul de îngrijire în sistem ambulatoriu a pacienților cu tuberculoză din România (Proiectul-Pilot), publicată în aprilie 2020 în Monitorul Oficial.

Din analiza comparativă efectuată între metodologia în vigoare de îngrijire a pacienților cu tuberculoză în România, modelul proiectului pilot propus și publicat în Monitorul Oficial în aprilie 2020 și modelul propus în 2017 de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), se remarcă apropierea consistentă a Proiectului-Pilot de modelul OMS și diferențe considerabile între modelul în vigoare în prezent în România și modelul OMS.

Raportul analizează şi identifică probleme şi vulnerabilităţi pe fiecare componentă de îngrijire medical la care are acces pacientul:  implicarea asistenței medicale comunitare și a mediatorilor sanitari, implicarea medicinei primare (medicii de familie) şi Dispensarele de Pneumoftiziologie.

Principalele bariere în implementarea și extinderea îngrijirilor medicale în ambulatoriu pentru bolnavii cu tuberculoză sunt:

  • Întârzierea dezvoltării rețelei de asistență medicală comunitară în România cauzată de lipsa de interes a autorităților centrale și locale pentru domeniu.
  • Implicarea insuficientă a medicinei primare în dezvoltarea rețelei de asistență în ambulatoriu pentru pacienții cu tuberculoză
  • Dotarea tehnică neuniformă a dispensarelor de pneumoftiziologie de pe teritoriul României

Recomandările ce reies în urma analizei modelului de îngrijire a pacienților cu tuberculoză aplicat în acest moment în România sunt:

  1. Prioritizarea investițiilor în județele vulnerabile pentru a asigura sustenabilitatea scalării la nivel național a modelului de îngrijire în ambulatoriu a pacienților cu tuberculoză și monitorizarea activă și periodică a indicatorilor relevanți
  2. Modificarea stimulentelor financiare acordate medicilor de familie implicați în circuitul îngrijirii ambulatorii pentru pacienții cu TBC
  3. Deblocarea furnizării de servicii de asistență medicală comunitară de către cabinetele de medicină de familie și de alți furnizori privați
  4. Refacerea modelului de responsabilități în administrarea tratamentului antituberculos sub directă observare
  5. Îmbunătățirea dotărilor tehnice de la nivelul Dispensarelor de Pneumoftiziologie și al rețelei de asistență medicală comunitară
  6. Raportarea corectă și de calitate a datelor referitoare la activitatea rețelei de asistență medicală comunitară
  7. Întărirea capacității de inspecție și sancționare reală a autorităților locale care nu respectă legislația din domeniul asistenței medicale comunitare

Găsiţi la linkul de mai jos raportul integral:

https://bit.ly/reforma_ambulatoriu_TBC